Żale gorzkie jak lekarstwo...

Żale gorzkie jak lekarstwo...

To, jak czujemy się w 2020 roku w Wielkim Tygodniu podczas pandemii koronawirusa, możemy porównać do tego, co musieli czuć Apostołowie - zamknięci, ukrywający się, gdy nagle zabrakło ich ukochanego Mistrza.

Jakoś przyzwyczailiśmy się przecież do możliwości fizycznego przyjęcia Komunii świętej, swobodnego dostępu do sakramentu pokuty. W ogóle tak naprawdę mieliśmy swobodę praktykowania naszej wiary. A teraz?

Podobnie uczniowie Pana Jezusa... 2000 lat temu przyzwyczaili się do Jego obecności. Codziennie mogli z Nim rozmawiać, słuchać Jego nauk, być świadkami Jego cudów, cieszyć się Jego obecnością. I nagle to się skończyło...

Podobnie jest z nami. Siedzimy zamknięci w swych domach – jak Apostołowie w jerozolimskim wieczerniku.

Gdziekolwiek jesteśmy - w Warszawie, Krakowie czy w Gdańsku; w mieście czy na wsi; wydaje nam się, że niewiele możemy zrobić. Niepewność, bezsilność, gorycz, żal...

Pojawia się refleksja - czy wykorzystałem swój czas? Czy doceniłem to, co miałem na wyciągnięcie ręki?

A jaką gorycz przeżywali ci, którzy zostali pod Krzyżem, Matka Boża, św. Jan? Chyba chociaż przez chwilę musiał o tym pomyśleć każdy, kto podczas Gorzkich Żali śpiewał te słowa:


Ach! Ja, Matka tak żałosna,
boleść mnie ściska nieznośna,
miecz me serce przenika.

Oczywiście, nasza obecna sytuacja to mała namiastka – być może zaledwie upomnienie mające poruszyć nasze serca, zanim rzeczywiście nie będzie za późno.


I w tym miejscu musimy zwrócić uwagę na optymistyczny i ozdrowieńczy wymiar nabożeństw pasyjnych, takich jak Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale są tak naprawdę gorzkie tylko w taki sposób, w jaki gorzkie jest lekarstwo – po nim przychodzi przecież „słodkie” uzdrowienie.


To, że mamy możliwość rozważać Mękę Pańską, oznacza, iż Zbawienie świata już się dokonało. A my, uczestnicząc w tym rozważaniu bardzo zbliżamy się do Boga.


Ilekroć przy nabożnym rozpamiętywaniu Męki Mojej serdecznie kto westchnie, tylekroć wdzięcznie łagodzi rany Moje. W tejże też chwili wypuszczam strzałę miłości w serce jego. Zaprawdę powiadam, że kto by z nabożeństwa ku Męce Mojej choćby jedną łezkę uronił, tak Mi jest miłym, jak gdyby za Mnie podjął męczeństwo.


Podobne przesłanie Pan Jezus przekazał także św. Siostrze Faustynie:


Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają Mękę Moją (Dz 737).

Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki, większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi (Dz 369).

Skoro nabożeństwo Gorzkich Żali ma taką siłę, niesamowitą nieroztropnością byłoby z tego nie skorzystać!
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Jak będzie wyglądał Kościół po koronawirusie? To pytanie od wielu tygodni stawiają sobie wierni we wszystkich zakątkach naszego kraju. Powoli stajemy się świadkami pierwszych odpowiedzi. Już kolejną niedzielę z rzędu możemy zobaczyć, że zniesienie dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej wcale nie skłoniło wielu naszych bliźnich do powrotu do Kościoła.
Imię Jan w języku hebrajskim oznacza: „Jahwe się zmiłował” lub „Bóg jest łaskawy”. I rzeczywiście, narodziny św. Jana Chrzciciela były spełnieniem modlitewnych próśb jego posuniętych w latach rodziców - Zachariasza i Elżbiety, ale także darem dla Izraela, nowym Eliaszem zapowiedzianym przez proroka Malachiasza, mającym przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela.
Drugie ukazanie się Matki Bożej w Cova da Iria to bardzo ważny moment w historii fatimskich objawień. Wiadomość o pierwszym spotkaniu, do którego doszło 13 maja, obiegła okoliczne miejscowości. Wielu ludzi śmiało się z bujnej wyobraźni dzieci oraz łatwowierności prostego ludu. Wszak nie bez przyczyny w Portugalii rządziła wówczas masoneria, której członkowie i zwolennicy patrzyli na świat przez pryzmat ideologii materialistycznych...
Pompeje znane są na całym świecie jako starożytne miasto zniszczone przez wybuch wulkanu Wezuwiusz w 79 roku po Chrystusie. Dla katolików to miejsce bliskie sercu ze względu na znajdujące się w odbudowanym pod koniec XIX wieku mieście sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej oraz bardzo skuteczną nowennę do królującej w nim Maryi.
W 1819 roku, w Wilnie, o. Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi, ukazał się św. Andrzej Bobola. Była to odpowiedź na modlitwy zakonnika. Męczennik zapowiedział: - Gdy skończy się wojna, królestwo Polski zostanie przywrócone przez Miłosierdzie Boże, a ja zostanę w nim uznany jako główny patron.