Wrześniowa refleksja

Wrześniowa refleksja

Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy nad wielką klęską narodową. Polacy wracali wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września 1939 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej wlały się wojska sowieckie.

Wtedy, w 1939 roku, naszym ojcom i dziadom runął świat. Polska nie tylko utraciła niepodległość, ale także została poddana rzadko spotykanemu w dziejach świata uciskowi ze strony ateistycznych reżimów totalitarnych. Terror wojskowy szybko przerodził się w masową eksterminację i indoktrynację, z jednej strony narzucaną przez narodowy socjalizm, a z drugiej strony - przez bolszewicką wersję komunizmu. Do dziś trudno nam policzyć ofiary i koszty tych wszystkich zbrodni.

Pierwszego września Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Królowej Pokoju. Dla każdego narodu, a dla Polaków doświadczonych trzema wiekami trudnej historii szczególnie, pokój jest wartością bardzo pożądaną. Należy jednak zastanowić się, o jaki pokój powinien zabiegać katolik, i jakiego pokoju życzy sobie Bóg?

Na pewno nie chodzi o prosty stan braku wojny. Cóż bowiem z tego, że w Europie od 75 lat uniknięto większego rozlewu krwi na polach bitew, skoro w tym samym czasie w klinikach aborcyjnych życie straciły miliony niewinnych dzieci, a całe narody wyzbyły się dziedzictwa wiary. Na naszych oczach powstał świat bardzo nieprzyjazny człowiekowi, sprzyjający bardziej potępieniu niż zbawieniu.

Pokój, do budowy którego Stwórca nas wzywa, musi być oparty na Dekalogu. Naszym obowiązkiem jest budowanie Królestwa Boga na ziemi poprzez modlitwę, własne świadectwo, działalność społeczną i wybory polityczne. Pójście na łatwiznę i wycofanie się w zacisze prywatności jest równoznaczne z oddaniem pola szatanowi, który przecież jest niezwykle czujny i ciągle aktywny. Jak pisał w swym Liście św. Piotr: jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć (1P 5,8).

Niestety, pod koniec XX wieku katolicy ulegli złudzeniu, że wystarczy wyciągnąć ręce do nieprzyjaciół Krzyża, przeprosić ich za realne, a nawet zmyślone winy ludzi Kościoła, aby pozyskać ich przyjaźń i szacunek. Dzięki temu na świecie miała zapanować jedność ponad podziałami. Była to jednak mrzonka. Skoro bowiem nawet chrześcijanie potrafią słuchać podszeptów szatana i grzeszyć, tym bardziej są na to podatni ludzie odrzucający Boga i autorytet jego Kościoła. Skutek jest taki, że na początku XXI wieku w chrześcijańskiej niegdyś Europie wiara dogasa, a „kwitnie” cywilizacja śmierci. W majestacie prawa morduje się dzieci, zabija ludzi chorych i starych, a co gorsza, miliony ludzi skazuje się na potępienie, wyrywając z ich serc Boga przez promocję bezbożnych ideologii.  

Jesteśmy zbyt słabi, by rzucić wyzwanie światu, jednak w przymierzu z Panem Jezusem, przy wstawiennictwie Matki Bożej, możemy śmiało stanąć w szranki ze złem. Żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi – mówi stare przysłowie. Jeżeli natychmiastowe zwycięstwo nie leży w planach Opatrzności, dla nas chlubą będzie, gdy pod koniec aktywnego życia będziemy mogli powtórzyć za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2Tm 4,7).

Niech zatem wrzesień będzie w tym roku dla nas czasem modlitwy wytrwale wznoszonej do Boga o mądrość i męstwo, które pozwolą nam skutecznie głosić Ewangelię w spoganizowanym świecie.

 

 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana


Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Matko Boska Zwycięska przed wiekami wybrana na Matkę Zbawiciela Świata, módl się za nami.
Matko Boska Zwycięska, w raju zapowiedziana pogromicielko szatana,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalanie Poczęta Maryjo,
Matko Boska Zwycięska , najpokorniejsza w chwili Zwiastowania,
Matko Boska Zwycięska, najwdzięczniejsza w pieśni Magnificat,
Matko Boska Zwycięska, najuboższa w stajence betlejemskiej,
Matko Boska Zwycięska, najpracowitsza w życiu ukrytym Zbawiciela,
Matko Boska Zwycięska, najcichsza w pracy apostolskiej Jezusa Chrystusa,
Matko Boska Zwycięska, Boleściwa w Męce i Śmierci Swojego Syna,
Matko Boska Zwycięska, rozradowana w Zmartwychwstaniu Zbawiciela Świata,
Matko Boska Zwycięska, pełna chwały w Wniebowstąpieniu Pańskim,
Matko Boska Zwycięska, obdarowana łaskami w Zesłanie Ducha Świętego,
Matko Boska Zwycięska, wywyższona w dzień Swojego Wniebowzięcia,
Matko Boska Zwycięska, ukoronowana w Niebie na Królową Wszechświata,
Matko Boska Zwycięska, Płomieniu i Blasku Kościoła Świętego,
Matko Boska Zwycięska, modlitwą Różańca Świętego rozpraszająca duchy ciemności,
Matko Boska Zwycięska, w Szkaplerzu Świętym Tarczo ochrony dla dzieci Twoich,
Matko Boska Zwycięska, najcudowniejsza Pani Świętych,
Matko Boska Zwycięska, Wszechpośredniczko łask,
Matko Boska Zwycięska, Opiekunko Narodów Chrześcijańskich,
Matko Boska Zwycięska, od wieków sławiona w Polsce pieśnią Bogurodzica,
Matko Boska Zwycięska, któraś proszącemu Łokietkowi zwycięstwo dać raczyła,
Matko Boska Zwycięska, Wspomożycielko naszych praojców pod Grunwaldem,
Matko Boska Zwycięska, któraś okazała Swą potęgę pod Chocimiem,
Matko Boska Zwycięska, Wybawicielko Narodu w cudownej obronie Jasnej Góry,
Matko Boska Zwycięska, przez Króla Jana Kazimierza i Naród Polski we Lwowie Królową Ojczyzny naszej obwołana,
Matko Boska Zwycięska, wspomagająca hufce polskie w odsieczy wiedeńskiej,
Matko Boska Zwycięska, u której na ordynansach stali rycerze barscy,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko Narodu w cierpieniach niewoli,
Matko Boska Zwycięska, triumfująca w Cudzie nad Wisłą,
Matko Boska Zwycięska, Hetmanko Niebieska Wojsk polskich,
Matko Boska Zwycięska, Gwiazdo Żeglarzy i Lotników,
Matko Boska Zwycięska, Chwało Kombatantów,
Matko Boska Zwycięska, w Ostrej Bramie w Wilnie czuwająca,
Matko Boska Zwycięska, którą chwalą polskie ziemie, miasta i wsie,
Matko Boska Zwycięska, którą Naród Polski Ślubuje wielbić wiecznie,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski,
Matko Boska Zwycięska, Błogosławieństwo Rodzin,
Matko Boska Zwycięska, Kwiecie i Ozdobo dziewic,
Matko Boska Zwycięska, Patronko młodzieży,
Matko Boska Zwycięska, Przewodniczko na drodze życia,
Matko Boska Zwycięska, Nieustającej Pomocy,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko grzeszników,
Matko Boska Zwycięska, Pocieszenie zrozpaczonych,
Matko Boska Zwycięska Uzdrowienie chorych,
Matko Boska Zwycięska, Opiekunko w godzinie śmierci,
Matko Boska Zwycięska, Wybawienie dusz z ognia czyśćcowego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

  1. K. Módl się za nami o Matko Boska Zwycięska.
  2. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: O Zwycięska Matko, która masz tak potężny wpływ przy boku Swego Boskiego Syna w zdobywaniu serc nawet najbardziej zatwardziałych, wstaw się za tymi, których Ci polecamy, aby skruszeni łaską Bożą mogli wrócić do jedności prawdziwej wiary. Amen.

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła


Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.