Tragiczny podział

Tragiczny podział

16 lipca 1054 roku uznawany jest powszechnie za datę zaistnienia rozłamu w Kościele, czyli tzw. Wielkiej Schizmy Wschodniej. W tym dniu wysłannicy papieża Leona IX, kardynał Humbert z Silva Candida, kardynał Fryderyk z Lotaryngii oraz arcybiskup Piotr z Amalfi, zniechęceni wynikami rozmów teologicznych, położyli na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę ekskomunikującą patriarchę Konstantynopola Cerulariusza. W odpowiedzi zainteresowany zwołał synod lokalny, który rzucił ekskomunikę na dokument oraz jego twórców.

Brzmi to bardzo groźnie, w rzeczywistości, formalna waga wydarzenia nie była zbyt wielka. Wobec śmierci papieża Leona prawa legatów do reprezentowania Stolicy Apostolskiej wygasły. Z drugiej strony część hierarchów wschodnich uznawała wydarzenie za osobistą sprawę patriarchy Cerulariusza i dystansowała się od niego.

Niestety, problem był szerszy i nie da się go sprowadzić do emocji dostojników kościelnych. Podział Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie i zachodnie, a potem upadek tego drugiego i odbudowa przez narody germańskie, spowodowały narośnięcie nieporozumień i wzajemnych nieufności w kwestiach teologicznych i liturgicznych. Polemizowano w sprawie pochodzenia Ducha Świętego, prymatu papieża, chleba używanego do konsekracji itd.

Choć kryzys 1054 roku stanowił poważny cios dla jedności Kościoła, ostatecznie jej nie zerwał. Oprócz względów religijnych, za współpracą wszystkich chrześcijan przemawiały także argumenty polityczne. Bizancjum zmagało się z ekspansją islamu i oczekiwało od Zachodu pomocy.

Niestety, wsparcie ze strony Europy katolickiej, które nastąpiło w formie wypraw krzyżowych, nie zlikwidowało zagrożenia. Imperium tureckie było zbyt potężne, by paść pod ciosem kilku krucjat. Tymczasem dające od czasu do czasu znać o sobie rozbieżne interesy polityczne i ekonomiczne „Łacinników” i „Greków”, podtrzymywały wzajemną nieufność. Tragicznym owocem tego napięcia była m.in. rzeź mieszkańców kupieckiej dzielnicy łacińskiej w Konstantynopolu, która miała miejsce w 1182 r. Zbrodni dopuścił się motłoch zamieszkujący inne dzielnice. Z ręki prawosławnych padły tysiące mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Nie oszczędzono także duchownych. Legatowi papieskiemu Janowi ucięto głowę, którą potem gawiedź ciągnęła po ulicach. Splądrowano łacińskie kościoły. Wydarzenia te zatruły stosunki Bizancjum z Rzymem oraz mieszkańcami północnej Italii. Pomordowani mieli bowiem bliskich krewnych wśród rodzin kupieckich Pizy i Genui.

Katastrofa nastąpiła w 1204 roku. Cesarz bizantyjski Aleksy III poprosił wówczas szykujących się do ataku na muzułmanów krzyżowców, by pomogli mu odzyskać tron w Konstantynopolu. Propozycja odpłatnej pomocy została przyjęta. Należy bowiem dodać, że krucjata od początku borykała się z dotkliwym brakiem gotówki. Gdy wyniesiony na tron cesarz ponownie stracił władzę, a obiecana zapłata nie została wypłacona, krzyżowcy zaatakowali mury Konstantynopola. Po zdobyciu miasta powołali do życia Cesarstwo Łacińskie.

Rozgorzał nowy konflikt, który zerwał nić porozumienia i szacunku między chrześcijanami zachodnimi i wschodnimi. Kościół bizantyjski popadł w schizmę. Niestety, pojednania nie przyniosła nawet likwidacja Cesarstwa Łacińskiego w roku 1261.

Upływające lata oraz wzrost zagrożenia ze strony islamu doprowadziły jednak do zawarcia Unii Florenckiej w 1439 roku. Podpisali ją: cesarz i przedstawiciele patriarchatów. Niestety, nawet w obliczu katastrofy państwa i nieuchronności niewoli pogańskiej, lud wspierany przez większość duchowieństwa prawosławnego odrzucał porozumienie z Rzymem.

Upadł więc Konstantynopol, a wraz z nim cesarstwo. W Kościele prawosławnym niechęć do katolicyzmu była silniejsza niż pragnienie jedności.

Czy po wiekach jest jakaś nadzieja na powrót prawosławia do Kościoła? Wydaje się, że wskazała ją Maryja w Fatimie, wzywając papieży do zawierzenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Bogarodzica obiecała nawrócenie tego kraju, co może przyczynić się do ponownego zjednoczenia prawosławia z Kościołem rzymskim. Modlitwa w tej intencji to nasze zadanie!

 

Kolekta - o jedność Kościoła

Boże, Ty naprawiasz, co błędne, gromadzisz, co rozproszone, a zachowujesz, co zgromadzone; prosimy Cię, wylej łaskawie na lud chrześcijański Twoją łaskę jedności, by porzuciwszy podziały, jednocząc się z prawdziwym Pasterzem Twojego Kościoła, zdołał godnie Ci służyć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków
(Ojca Świętego Piusa IX)

O Maryjo, Matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników, prosimy Cię, spojrzyj swymi litościwymi oczami na kacerskie i schizmatyckie narody. Ty jesteś Stolicą mądrości, oświeć więc ich rozum tak okropnie pogrążony w ciemnościach nieznajomości i grzechu, żeby jak najjaśniej poznali święty, katolicki, apostolski i rzymski Kościół jako jedyny prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, poza którym nie można znaleźć ani świętości, ani zbawienia. Dokonaj ich nawrócenia, wyjednaj im łaskę, aby uznali i przyjęli wszystkie prawdy świętej wiary i po synowsku poddali się zwierzchnictwu rzymskiego Papieża, zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi, a tak rychle połączeni z nami słodkimi węzłami Bożej miłości utworzyli jedną owczarnię pod tymże samym jednym pasterzem, i byśmy Cię wszyscy, o Panno chwalebna, chwalili po wszystkie wieki, śpiewając: Ciesz się, Maryjo Panno, wszystkie herezje zniszczyłaś na całym świecie. Amen.

Należy odmówić trzy razy „Zdrowaś Maryjo”
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy nad wielką klęską narodową. Polacy wracali wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września 1939 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej wlały się wojska sowieckie.
Rok 1920 to czas wielkiej próby dla narodu polskiego. Marzenia o niepodległości nabrały realnych kształtów. Niestety wskrzeszona Rzeczypospolita była mniejsza niż przed rozbiorami, a w dodatku, tak jak niegdyś, za czasów Chodkiewicza, Czarnieckiego czy Sobieskiego, jej przyszłość zależała od wytrzymałości i morale żołnierza oraz determinacji obywateli.
Historia Kościoła obfituje w niezwykłe zdarzenia, będące owocem ingerencji Nieba w porządek ziemski. Wierzących budują moralnie, z kolei dla odrzucających wiarę stanowią przyczynę zgorszenia lub, w najlepszym wypadku, budzą ich sceptycyzm. Do takich faktów należą m.in. dzieje bazyliki i obrazu Matki Bożej Śnieżnej.
Podczas wakacji wielu Polaków udaje się na wypoczynek w nowe, nieznane im wcześniej miejsca. Jeśli również planujesz taki wyjazd, koniecznie sprawdź wcześniej, gdzie znajduje się najbliższy kościół i kiedy odprawiane są w nim Msze Święte. W dobie powszechnego dostępu do internetu, wyszukanie takich informacji zajmie Ci najwyżej dwie minuty, a dzięki temu będziesz mieć pewność, że przeżyjesz niedzielę po katolicku. Miej również na uwadze, że w okresie wakacyjnym wiele parafii decyduje się na zmianę godzin Mszy Świętych.
Chcę uczynić coś wielkiego dla Pana Boga – te słowa wypowiedziane w wieku 21 lat przez Marię Teresę Ledóchowską tylko potwierdziły dojrzewające w niej od dłuższego czasu pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.