Św. Małgorzata Alacoque – apostołka Serca Jezusowego

Św. Małgorzata Alacoque – apostołka Serca Jezusowego

Św. Siostra Małgorzata Maria Alacoque, mistyczka, której zawdzięczamy rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, przyszła na świat 22 lipca 1647 roku w burgundzkim zamku Lautecour (Francja). Była piątym dzieckiem Filiberty i Klaudiusza Alacoque, królewskiego notariusza.

Małgorzata wcześnie odkryła w sobie powołanie do życia zakonnego. Już w wieku czterech lat, z natchnienia Bożego, często powtarzała słowa przysięgi: Mój Boże, poświęcam ci moją czystość, ślubuję Ci wieczyste dziewictwo. Gdy jednak nadszedł czas na realizację zamiarów, napotkała zdecydowany sprzeciw krewnych. Ostatecznie postawiła jednak na swoim i w maju 1671 roku wstąpiła do klasztoru Zakonu Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial, gdzie 6 listopada 1672 roku złożyła uroczyste śluby.

Objawienia

Pan Jezus wyznaczył Małgorzacie Marii Alacoque szczególną misję. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, 27 grudnia 1673 roku, ujrzała Zbawiciela, który ją przytulił i rzekł: Moje Boże Serce płonie tak silną miłością ku ludziom, a ku tobie w szczególności, że nie mogąc już dłużej utrzymać w sobie tych gorejących płomieni miłosierdzia, pragnę, aby rozprzestrzeniły się one za twoim pośrednictwem, i pragnę ukazać się ludziom, by wzbogacić ich swoimi skarbami, które przed tobą odkryję, a które zawierają uświęcające i zbawcze łaski konieczne dla ocalenia ich przed otchłanią potępienia.

2 lipca 1674 roku siostra Małgorzata Maria zobaczyła spoczywające na tronie, opasane koroną cierniową gorejące Serce Jezusa. Nad nim unosił się krzyż. Syn Boży wyraził wolę, aby ludzie czcili Jego Boskie Serce i za kult Jego wizerunku obiecał liczne łaski.

Objawiając się po raz trzeci 8 lutego 1674 roku, Chrystus nakazał wizjonerce, by jak najczęściej, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek, przystępowała do Komunii Świętej w intencji wynagrodzenia za grzechy, a w każdy czwartek, w ostatnią godzinę dnia, łączyła się z Jego modlitwą w Ogrojcu, błagając o miłosierdzie dla grzeszników.

W czerwcu 1675 roku Zbawiciel zażądał, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała stał się uroczystością ku czci Jego Serca. Wierni powinni w tym dniu przystępować do Komunii Świętej dla wynagrodzenia zniewag, jakich doznaje, gdy wystawiony jest na ołtarzach.

Upowszechnienie nabożeństwa

Niestety, początkowo relacje siostry Małgorzaty na temat objawień Pana Jezusa i sformułowanych przez Niego żądań, przełożeni przyjęli z niedowierzaniem. Wtedy Opatrzność postawiła na drodze życiowej siostry Alacoque jezuitę, o. Klaudiusza de la Colombiѐre. W ciągu trwającego kilkanaście miesięcy pobytu w Paray-le-Monial pełnił on posługę spowiednika wizjonerki, wspierał ją duchowo, a przede wszystkim podjął starania o zatwierdzenie przez władze kościelne oraz upowszechnienie nabożeństwa do Najświętszego Serca Zbawiciela.

W 1684 roku s. Małgorzata Maria została mistrzynią nowicjatu. Pełne zapału młode zakonnice chętnie przyjęły nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a klasztor stał się centrum Jego kultu.

W ostatnich latach życia s. Alacoque cieszyła się wśród wizytek ogromnym autorytetem. W 1690 roku siostry chciały nawet powierzyć jej urząd przełożonej klasztoru. Święta nie przyjęła jednak wyboru. Kilka miesięcy później, 17 października 1690 roku, zmarła z imieniem Jezus na ustach.

18 września 1864 roku papież Pius IX ogłosił s. Małgorzatę Marię Alacoque błogosławioną, a 13 maja 1920 roku Benedykt XV zaliczył ją w poczet świętych. Kościół w Polsce wspomina Świętą 14 października.Modlitwa o wstawiennictwo św. Małgorzaty Marii Alacoque

Boże, nasz Ojcze, Ty przez św. Małgorzatę Marię zechciałeś objawić światu głębię Swej Miłości Miłosiernej i dziecięce zaufanie, jakie winniśmy żywić ku Tobie. Dziękujemy Ci pokornie za to, że obdarzyłeś ją Niebieską chwałą i skuteczną mocą przyciągania do Twego Serca wielu dusz, spragnionych miłości, które będą Cię wielbiły przez całą wieczność.

Święta Małgorzato Mario, wstawiaj się za nami i uproś nam łaski, o które z wiarą i ufnością prosimy. Amen.


Modlitwa do Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Boże, Ojcze nasz, Ty pozwoliłeś Twojej Służebnicy św. Małgorzacie Marii Alacoque na wejście w głębię miłości Serca Twojego Syna - Jezusa Chrystusa. Ty powierzyłeś Jej orędzie miłości, które przekazała całemu światu i ustanowiłeś Ją spadkobierczynią Swoich łask. Błagamy Cię dzisiaj... za wstawiennictwem tej świętej zakonnicy z Paray-le-Monial, Powiernicy Bożych tajemnic, Współpatronki naszej parafii, która w Najświętszym Sercu Jezusa doznawała wielkiej radości i zachowała nadzieję w doświadczeniach.

Niech nas wspomaga we wszystkich naszych trudnościach.
Niech umacnia naszą wiarę i nauczy nas całkowitego zaufania do Ciebie.
Niech otworzy nasze serca na miłość i miłosierdzie naszego Zbawiciela.
Niech w sercach naszych rozpala ogień Bożej miłości.
Niech w nas wyzwala coraz głębszą miłość braterską.
Niech nam wyprosi w tym życiu pokój w cichym i pokornym Sercu Jezusa i wspiera nas w szerzeniu Jego Królestwa miłości na ziemi; a po śmierci da nam udział w radości życia wiecznego w Niebie.
Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Małgorzaty Marii Alacoque

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa,
Święty Józefie, Patronie dusz Bogu poświęconych,
Święty Janie, Apostole Boskiej miłości,
Święty Franciszku Salezy i Święta Joanno, Franciszko de Chantal, Założycielko Zakonu Nawiedzenia Sióstr Wizytek, módlcie się za nami.
Święta Małgorzato Mario, módl się za nami.
Święta Małgorzato Mario, dziewico, od dzieciństwa poświęcona Jezusowi,
Święta Małgorzato Mario, dziecię ukochane Maryi,
Święta Małgorzato Mario, chwało Zakonu Nawiedzenia,
Święta Małgorzato Mario, ulubienico Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, uczennico ukochana Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, powiernico nieskończonej miłości Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, powiernico Jego Boleści z powodu ludzkiej niewdzięczności,
Święta Małgorzato Mario, oblubienico wierna Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, pocieszycielko Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, apostołko nabożeństwa do Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, wielbicielko żarliwa Najświętszego Sakramentu,
Święta Małgorzato Mario, oblubienico, poświęcająca się jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu za niewdzięczność i zapomnienie ludzkie,
Święta Małgorzato Mario, miłośniczko żarliwa Krzyża Chrystusowego,
Święta Małgorzato Mario, przemożna Orędowniczko w nawracaniu dusz niewiernych i zatwardziałych grzeszników,
Święta Małgorzato Mario, ofiaro miłości,
Święta Małgorzato Mario, duszo, pozostająca pod szczęśliwą opieką Twojego Anioła Stróża,
Święta Małgorzato Mario, chwało Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, rozkoszy Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, dziedziczko w czasie i w wieczności wszystkich skarbów Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, naśladująca Jezusa, cichego i pokornego sercem, która byłaś doskonale posłuszna,
Święta Małgorzato Mario, miłośniczko życia upokorzonego i oderwanego od wszystkiego, co nie jest Bogiem,
Święta Małgorzato Mario, mistrzyni roztropna i oświecona w życiu wewnętrznym,
Święta Małgorzato Mario, orędowniczko przemożna dusz w czyśćcu cierpiących,
Święta Małgorzato Mario, Ty, co zaczerpnęłaś w Sercu Jezusowym miłość tak wspaniałomyślną i tak pełną współczucia dla bliźniego,
Święta Małgorzato Mario, w życiu i po śmierci jaśniejąca cudami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną,
W: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, któryś niewypowiedziane bogactwa Serca Twojego Świętej Małgorzacie Marii Dziewicy cudownie objawił, pozwól nam przez jej zasługi i naśladowanie, abyśmy Cię we wszystkim i nad wszystko miłując, zasłużyli sobie na wieczne w tymże Sercu Twoim mieszkanie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo Niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

  1. Jezu cichy i pokornego Serca.
  2. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.