Perpetua i Felicyta – naśladowczynie Chrystusa

Perpetua i Felicyta – naśladowczynie Chrystusa

Rozpoczął się Wielki Post – okres liturgiczny, podczas którego częściej niż zwykle nasze myśli biegną ku Golgocie, aby rozważać Mękę Pana Jezusa. Jednocześnie, w kolejne dni, Kościół wspomina świętych patronów, wśród których są także męczennicy, czyli ludzie, których Pan Bóg powołał do naśladowania Go w cierpieniu. 7 marca wspominamy dwie młode chrześcijańskie męczennice: Perpetuę i Felicytę.

 

Przez prawie trzy wieki pogański Rzym nie akceptował istnienia chrześcijaństwa. Wyznawcy Chrystusa, choć na co dzień żyli w pogańskim środowisku nie doznając poważniejszych szykan, nigdy nie mogli być pewni, czy z jakiegoś, może nawet błahego powodu, nie trafią do więzienia. Jedno z takich prześladowań wybuchło w mieście Thuburbo Minus na terenie północnej Afryki w 203 roku.

 

Wśród aresztowanych chrześcijan były dwie młodziutkie matki: karmiąca piersią maleńkiego synka przedstawicielka zamożnej rodziny Wibia Perpetua oraz nosząca od ośmiu miesięcy w swoim łonie dziecko niewolnica Felicyta. Obie były katechumenkami. Chrzest przyjęły już w więzieniu. Przy tej okazji Perpetua prosiła Boga o dar wytrzymałości.

 

Została wysłuchana. Nie tylko sama zachowywała spokój ducha, ale także pocieszała innych, w tym odwiedzającą ją matkę i brata. Wielką udrękę stanowiło dla niej postępowanie ojca-poganina, który na wszelkie sposoby, prośbą i groźbą, usiłował ją skłonić do zaparcia się wiary. Perpetua pozostała jednak nieugięta, nawet wtedy, gdy podczas publicznego procesu przyniósł na rękach malutkiego wnuka wołając: Zlituj się nad swoim dzieckiem! Choć w młodej matce serce pękało z żalu, dumnie oświadczyła prokuratorowi Hilarionowi: Jestem chrześcijanką.

 

Wszyscy zostali skazani na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Ku zdumieniu prześladowców radowali się, że będą mogli naśladować Pana Jezusa także w cierpieniu. Radość wspólnoty męczenników zakłócała jedynie troska o Felicytę. Wszystko wskazywało na to, że będzie musiała umierać samotnie po urodzeniu dziecka. Gdy jednak dwa dni przed egzekucją skazańcy modlili się w jej intencji, stał się cud: Felicyta wydała na świat dziewczynkę.

 

W przeddzień śmierci skazańcy spożyli posiłek miłości chrześcijańskiej - agape. Korzystając z okazji, że do więzienia przyszło wtedy wielu gapiów, ostatnie godziny życia poświęcili pracy apostolskiej. Dzielili się z odwiedzającymi radością, że oddadzą życie dla Zbawiciela i ostrzegali ich przed sądem Bożym, strasznym - jeżeli trwać będą w pogaństwie. Dla wielu był to początek nawrócenia.

 

Egzekucję zaplanowano jako element igrzysk z okazji urodzin syna cesarza. Gdy do amfiteatru wpuszczono dzikie zwierzęta, w stronę Perpetuy i Felicyty ruszyła rozwścieczona krowa. Pierwszą z kobiet przewróciła, a drugą stratowała. Perpetua podniosła się pierwsza, poprawiła ubranie i włosy i pomogła wstać towarzyszce.

 

Czego nie dokonały zwierzęta, mieli na oczach widowni dopełnić gladiatorzy. Męczennicy wymienili między sobą pocałunek pokoju i z godnością oczekiwali na swoją kolej. Niewolnik, który miał dobić Perpetuę, nie popisał się opanowaniem krwawego rzemiosła. Jego miecz zatrzymał się na kości. Męczennica cicho jęknęła, po czym chwyciła drżące ręce kata i podprowadziła ostrze miecza do swego gardła. Tym razem cios był skuteczny.

 

Tak odeszły do Pana jego wybranki, święte Perpetua i Felicyta wraz z grupą towarzyszy. Niech ich przykład będzie dla nas zachętą do wytrwania w świętej wierze katolickiej.


Modlitwa

Panie, nasz Boże, święte męczennice Perpetua i Felicyta w Twojej miłości znalazły moc do przeciwstawienia się prześladowcom i zniesienia męczeńskiej śmierci, spraw przez ich modlitwy, abyśmy stale wzrastali w miłości ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Koronka do Świętych Męczennic Perpetuy i Felicyty
(do prywatnego odmawiania na różańcu)

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Wierzę w Boga

 

Na pierwszym dużym paciorku:
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś Swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniach Twego Syna, wzmocnij nasze siostry i braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich Swą mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniach wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w Ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, który wesprze ich w dźwiganiu krzyża, a w utrapieniach ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Na 3 małych paciorkach:
O Wiarę, Nadzieję i Miłość 3 razy: Zdrowaś Maryjo

 

Na dużych paciorkach: Ojcze nasz

 

Na 10 małych paciorkach: Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za Kościół prześladowany.

 

Po każdej dziesiątce: Chwała Ojcu

 

Na zakończenie:
Panie, nasz Boże, święte męczennice Perpetua i Felicyta w Twojej miłości znalazły moc do przeciwstawienia się prześladowcom i zniesienia męczeńskiej śmierci, spraw przez ich modlitwy, abyśmy stale wzrastali w miłości ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Litania do Wszystkich Świętych

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święci Michale, Gabrielu i Rafale,

Wszyscy święci Aniołowie,

Święty Abrahamie,

Święty Mojżeszu,

Święty Eliaszu,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Święci Piotrze i Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Janie i Jakubie,

Święty Tomaszu,

Święty Mateuszu,

Wszyscy święci Apostołowie,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Święty Barnabo,

Święta Mario Magdaleno,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,

Święty Szczepanie,

Święty Ignacy Antiocheński,

Święty Polikarpie,

Święty Justynie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Cyprianie,

Święty Bonifacy,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święty Tomaszu Becket,

Święci Janie i Tomaszu z Anglii,

Święty Pawle z Japonii,

Święci Izaaku i Janie z Ameryki,

Święty Piotrze z Polinezji,

Święty Karolu z Ugandy,

Święte Perpetuo i Felicyto,

Święta Agnieszko,

Święta Mario Goretti,

Wszyscy święci Męczennicy,

Święci Leonie i Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Hieronimie,

Święty Augustynie,

Święty Atanazy,

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,

Święty Janie Chryzostomie,

Święty Marcinie,

Święty Patryku,

Święci Cyrylu i Metody,

Święty Karolu Boromeuszu,

Święty Franciszku Salezy,

Święty Piusie Dziesiąty,

Święty Antoni,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święci Franciszku i Dominiku,

Święty Tomaszu z Akwinu,

Święty Ignacy z Loyoli,

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Wincenty a Paulo,

Święty Janie Mario Vianney,

Święty Janie Bosko,

Święta Katarzyno Sieneńska,

Święta Tereso od Jezusa,

Święta Różo z Limy,

Święty Ludwiku,

Święty Kazimierzu,

Święta Moniko,

Święta Jadwigo,

Święta Elżbieto Węgierska,

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego,

Od każdego grzechu,

Od zasadzek szatana,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój Chrzest i Post Święty,

Przez Twój Krzyż i Mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje święte Zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale.

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie Nieba,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i Nim kierował,

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

MODLITWA

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Podczas wakacji wielu Polaków udaje się na wypoczynek w nowe, nieznane im wcześniej miejsca. Jeśli również planujesz taki wyjazd, koniecznie sprawdź wcześniej, gdzie znajduje się najbliższy kościół i kiedy odprawiane są w nim Msze Święte. W dobie powszechnego dostępu do internetu, wyszukanie takich informacji zajmie Ci najwyżej dwie minuty, a dzięki temu będziesz mieć pewność, że przeżyjesz niedzielę po katolicku. Miej również na uwadze, że w okresie wakacyjnym wiele parafii decyduje się na zmianę godzin Mszy Świętych.
16 lipca 1054 roku uznawany jest powszechnie za datę zaistnienia rozłamu w Kościele, czyli tzw. Wielkiej Schizmy Wschodniej. W tym dniu wysłannicy papieża Leona IX, kardynał Humbert z Silva Candida, kardynał Fryderyk z Lotaryngii oraz arcybiskup Piotr z Amalfi, zniechęceni wynikami rozmów teologicznych, położyli na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę ekskomunikującą patriarchę Konstantynopola Cerulariusza. W odpowiedzi zainteresowany zwołał synod lokalny, który rzucił ekskomunikę na dokument oraz jego twórców.
Chcę uczynić coś wielkiego dla Pana Boga – te słowa wypowiedziane w wieku 21 lat przez Marię Teresę Ledóchowską tylko potwierdziły dojrzewające w niej od dłuższego czasu pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Jak będzie wyglądał Kościół po koronawirusie? To pytanie od wielu tygodni stawiają sobie wierni we wszystkich zakątkach naszego kraju. Powoli stajemy się świadkami pierwszych odpowiedzi. Już kolejną niedzielę z rzędu możemy zobaczyć, że zniesienie dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej wcale nie skłoniło wielu naszych bliźnich do powrotu do Kościoła.
Imię Jan w języku hebrajskim oznacza: „Jahwe się zmiłował” lub „Bóg jest łaskawy”. I rzeczywiście, narodziny św. Jana Chrzciciela były spełnieniem modlitewnych próśb jego posuniętych w latach rodziców - Zachariasza i Elżbiety, ale także darem dla Izraela, nowym Eliaszem zapowiedzianym przez proroka Malachiasza, mającym przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela.