Łaski Lourdes

Łaski Lourdes

Wiek XIX to okres, w którym Bóg obdarzył Francję wieloma łaskami. Była to odpowiedź na ogromną tragedię, która dotknęła Najstarszą Córkę Kościoła pod koniec XVIII stulecia - niezwykle krwawą rewolucję. Na ziemi francuskiej, która spłynęła krwią wielu męczenników, wielokrotnie objawiła się Maryja, by pokrzepić wierzących oraz udowodnić wątpiącym, że Bóg istnieje i działa w Kościele katolickim.

W 1830 roku, w paryskim klasztorze przy rue du Bac, Bogarodzica za pośrednictwem młodej zakonnicy św. Katarzyny Labouré ofiarowała światu Cudowny Medalik. Dziesięć lat później inna szarytka, siostra Justyna Bisqueyburu otrzymała z rąk Matki Bożej Szkaplerz Niepokalanego Serca NMP (zwany zielonym). W 1846 roku Maryja ukazała się dzieciom w La Salette, by za ich pośrednictwem przypomnieć ludziom o majestacie Boga i wezwać do nawrócenia, pokuty i modlitwy za grzeszników. Wreszcie 11 lutego 1858 roku miało miejsce objawienie w Lourdes - miasteczku leżącym u podnóża Pirenejów.

Tym razem wizjonerką była czternastoletnia uboga dziewczyna Bernadetta Soubirous. Podczas zbierania drewna na opał weszła do groty w skale noszącej nazwę Massabielle. Tam ujrzała młodą, ubraną na biało Niewiastę trzymającą w ręku różaniec. Bernadetta zaskoczona, także wyciągnęła swoją koronkę i razem z Nieznajomą pomodliła się.

Po pierwszym spotkaniu nastąpiły kolejne. Podczas trzeciego biała Pani poprosiła dziewczynę, by przychodziła w to miejsce przez piętnaście dni. Tak też się stało. Bernadetta odwiedzała grotę regularnie. Za każdym razem modliła się na różańcu. Towarzyszyły jej coraz większe grupy ludzi. Nikt jednak, oprócz niej, nie ujrzał niezwykłej Pani. Podczas siódmego spotkania, 23 lutego, tajemnicza Niewiasta wezwała ludzkość do pokuty. W trakcie kolejnych objawień wyraziła życzenie, by do groty urządzano procesje. Poleciła także, by w pobliżu stanęła kaplica.

Szczególny przebieg miało objawienie w dniu 25 lutego. Wówczas Pani kazała dziewczynie obmyć się wodą zaczerpniętą ze źródełka, które wytrysło ze skalnej szczeliny, gdy posłuszna poleceniu Bernadetta wsunęła w nią dłonie. Stało się to na oczach rzeszy zgromadzonych w pobliżu wiernych.

Przez długi czas Bernadetta tylko domyślała się, że tajemnicza Postać, z którą się spotykała, to Maryja. Dopiero 25 marca, czyli w święto Zwiastowania, odpowiadając na pytanie wizjonerki, biała Pani oznajmiła: „Jam jest Niepokalane Poczęcie”. W ten sposób Maryja nie tylko „przedstawiła się”, ale także potwierdziła ogłoszony cztery lata wcześniej przez papieża bł. Piusa IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Wyśmiewana przez sceptyków i wrogów Kościoła prawda wiary uzyskała sankcję z Nieba.

Ogółem Matka Boża w Lourdes zjawiła się 18 razy. Po raz ostatni, osiemnasty, przybyła 16 lipca 1858 roku. W czasie objawień przekazała Bernadetcie tajemnice odnoszące się do jej przyszłości. Dziewczyna zachowała je dla siebie. Zapewne jedna z nich dotyczyła wstąpienia do klasztoru, co stało się w 1866 roku. Przypomnijmy, że po trudnym, świątobliwym życiu Bernadetta zmarła w opinii świętości w 1879 roku, a ponad pół wieku później papież Pius XI wyniósł ją na ołtarze.

Miejsce objawień, czyli grota Massabielle, stała się celem pielgrzymek. Szybko okazało się, że źródło, które wytrysło w jej wnętrzu, ma cudowne właściwości. Wiele osób, które modliły się o uzdrowienie, a następnie napiły się wody lub obmyły w niej, zostało uleczonych. Sława Lourdes jako miejsca cudownych uzdrowień obiegła cały świat. Dziś pielgrzymują tam miliony wiernych z całego świata, by prosić o łaskę zdrowia.

Niewątpliwie uzdrowienia są nie tylko darem dla chorych, ale stanowią także potwierdzenie, że Bóg istnieje i czuwa nad światem.

 

Litania do NMP z Lourdes

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Panno, objawiona w Lourdes, módl się za nami.
Święta Panno, zalecająca pokutę,
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło,
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach,
Święta Panno, ogłaszająca się Niepokalanym Poczęciem,
Córko Niepokalana Boga Ojca,
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Niepokalana Ducha Św.,
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej,
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości,
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego,
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa,
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego,
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego,
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi,
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem,
Powiernico Niepokalana łask Bożych,
Gwiazdo morza Niepokalana,
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego,
Różo Niepokalana wśród cierni,
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym,
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości,
Przyczyno Niepokalana naszej wiary,
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości,
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia,
Światło Niepokalane Aniołów,
Chwało Niepokalana Proroków,
Nauczycielko Niepokalana Apostołów,
Potęgo Niepokalana Męczenników,
Opiekunko Niepokalana Wyznawców,
Radości Niepokalana w Tobie ufających,
Obrono Niepokalana grzeszników,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się!
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia, osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.
 

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.