Fatima 1917 - druga lekcja Maryi

Fatima 1917 - druga lekcja Maryi

II Objawienie w Fatimie – zapowiedź łaski

Drugie ukazanie się Matki Bożej pastuszkom w Cova da Iria to bardzo ważny moment w historii fatimskich objawień. Wiadomość o pierwszym spotkaniu, do którego doszło 13 maja, obiegła okoliczne miejscowości. Wielu ludzi śmiało się z bujnej wyobraźni dzieci oraz łatwowierności prostego ludu. Wszak nie bez przyczyny w Portugalii rządziła wówczas masoneria, której członkowie i zwolennicy patrzyli na świat przez pryzmat ideologii materialistycznych, odrzucających istnienie świata nadprzyrodzonego, lub wyobrażali go sobie w błędny sposób.

Na spotkanie z Maryją

Krzepiąca dla dzieci była niewątpliwie obecność 50 osób, które wiedzione pobożnością zrezygnowały z udziału w popularnych w Portugalii obchodach święta ku czci św. Antoniego Padewskiego. Nawet jeśli ważną rolę w decyzji, by pójść do Cova da Iria, odgrywała u nich ciekawość, to była ona wzmocniona nadzieją na przeżycie spotkania z Niepokalaną Dziewicą.

Niewątpliwie Najświętsza Panienka chciała, by objawienia odbywały się w obecności świadków, którzy wprawdzie Jej rozmów z pastuszkami nie słyszeli i postaci Maryi nie widzieli, jednak mogli zaświadczyć, że w ich obecności działo się coś nadzwyczajnego, co wykracza poza codzienną rzeczywistość.

Przed południem, gdy dzieci odmówiły Różaniec, ich oczom, tak jak miesiąc wcześniej, ukazał się odblask światła, po czym nad drzewem pojawiła się postać Matki Najświętszej. Łucja dos Santos oraz towarzyszący jej kuzyni Hiacynta i Franciszek Marto poznali Piękną Panią, tę samą, która odwiedziła ich miesiąc wcześniej. Choć nie wyjawiła im, kim jest, dzieci wiedziały i opowiadały w domu, że widziały Matkę Bożą.

Nie były to też te same beztroskie dzieci co przed spotkaniem z Aniołem Stróżem Portugalii czy pierwszym spotkaniem z Maryją. Wiedziały, że w odróżnieniu od rodziny i otoczenia, Boża Rodzicielka traktuje je bardzo poważnie. Nie opowiadała im bajek, nie zabawiała pluszakiem, jak mają zwyczaj czynić niektórzy współcześni kaznodzieje. Usłyszały za to, że powinny się modlić i umartwiać, aby wyprosić pokój dla ojczyzny i nawrócenie dla grzeszników. Uświadomiła im, że grzech nie jest bezkarny i trzeba go odpokutować w życiu doczesnym lub po śmierci. Nawet Franciszek, choć uzyskał zapewnienie, że będzie zbawiony, to jednak dowiedział się, że - aby to się stało - musi odmówić wiele Różańców.

Przesłanie z Nieba

Na widok Najświętszej Maryi Panny Łucja zapytała: - Czego Pani sobie życzy? Najświętsza Dziewica odpowiedziała, że wolą Jej jest, by odmawiali Różaniec i przyszli na to miejsce za miesiąc. Nakazała im także, aby uczyli się czytać. Choć umiejętność tę, dla spopularyzowania przesłania Maryi, wykorzysta w przyszłości tylko Łucja (chwilę później Niepokalana oznajmiła Franciszkowi i Hiacyncie, że wkrótce znajdą się w Niebie), to jednak nie można twierdzić, że to życzenie było skierowane tylko do niej. Przecież nauka jest obowiązkiem dzieci. Niepokalana zatem wskazywała im potrzebę wypełniania obowiązków stanu.

Podczas tego widzenia dzieci poznały swoją przyszłość oraz dowiedziały się, jaką misję powierzył im Bóg za pośrednictwem Maryi. Zapowiedziana przez Niepokalaną śmierć dwojga młodszych pastuszków wskazywała, że ich rolą jest bieżące przekazywanie Orędzia. Główny ciężar późniejszego apostolstwa miał spocząć na Łucji, której przyszło dłużej pozostać na tym świecie. O zadaniu powierzonym Łucji tak mówiła Maryja: - Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie.

Chwilę później, gdy Bogarodzica unosiła się do Nieba, przed Jej prawą dłonią pojawiło się serce okolone cierniami, które Je raniły. Było to Niepokalane Serce Maryi.

Nabożeństwo pięciu sobót

Do sprawy zaprowadzenia nabożeństwa ku Jej czci Matka Najświętsza wróciła podczas prywatnego objawienia 10 grudnia 1925 roku, gdy Łucja mieszkała w domu zakonnym w Pontevedra, jako postulantka Zgromadzenia Sióstr św. Doroty. Niepokalana pojawiła się z Dzieciątkiem Jezus u boku (podniesionym na świetlistej chmurze), by powierzyć młodej zakonnicy zadanie rozpropagowania Nabożeństwa pięciu pierwszych sobót, polegającego na regularnym, pięciokrotnym przystąpieniu do spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej i odmówieniu 15 tajemnic różańcowych w intencji zadośćuczynienia Niepokalanej za grzechy przeciw Niej. Chodziło o bluźnierstwa wymierzone w Niepokalane Poczęcie, dziewictwo, Boskie macierzyństwo, wpajanie dzieciom nienawiści do Maryi oraz profanowanie Jej wizerunków.

Owoc objawienia

Drugie objawienie w Cova da Iria zajmuje więc ważne miejsce w cyklu siedmiu spotkań Maryi z pastuszkami. Zapowiadało kolejny dar, który Kościół dostał od Boga, kolejne narzędzie naprawy świata – nabożeństwo pięciu sobót.

 

 

Modlitwa wynagradzająca
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają.

 

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

Aby odprawić nabożeństwo w sposób ważny, należy spełnić cztery warunki:

  1. Spowiedź wynagradzająca

Należy do niej przystąpić w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca. O tej intencji trzeba powiedzieć kapłanowi przed wyznaniem swoich grzechów. Nie dotyczy to osób, które są w stanie łaski uświęcającej i mogą w tym dniu przyjąć Komunię Świętą.

 

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pokuty i pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje Miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

 

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników.

 

  1. Komunia Święta wynagradzająca

Przed przystąpieniem do Komunii Świętej należy wzbudzić w sobie intencję wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi Jemu uczynione.

 

  1. Część Różańca

W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi należy odmówić pięć tajemnic dowolnej części Różańca.

 

  1. Rozważanie

Ostatnią częścią tego nabożeństwa jest rozważanie w tym dniu jednej lub wielu tajemnic różańcowych przynajmniej przez 15 minut. Matka Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy dotrzymywaniem Jej towarzystwa, co można zrozumieć w ten sposób, iż mamy rozmyślać niejako wspólnie z Maryją.

Można w tym celu, jako pomoc w rozmyślaniu, przeczytać uważnie odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma Świętego, wysłuchać konferencji lub kazania. Oczywiście, podobnie jak w poprzednich punktach Nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, temu rozważaniu także powinna towarzyszyć intencja wynagradzająca.

 

Obietnice Matki Najświętszej

Matka Boża złożyła obietnice związane z Nabożeństwem Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Wierni, którzy je odprawią, otrzymają szczególne łaski:

Tym, którzy będą praktykować to nabożeństwo, obiecuję ratunek.

Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna.

Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą; przed tronem Bożym jako kwiaty je postawię.

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH FRANCISZKA I HIACYNTY MARTO

 

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami.

Matko Boża Bolesna,

Matko Boża z Góry Karmel,

Święty Franciszku Marto,

Święta Hiacynto Marto,

Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa,

Dzieci powołane, by oglądać Boga w Niebie,

Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa,

Maluczcy wybrani przez Ojca,

Doskonali orędownicy cudów Bożych,

Wzory synowskiego oddania się,

Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystusa,

Powiernicy Anioła Pokoju,

Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anioła Stróża Portugalii,

Adorujący razem z Aniołem Eucharystii,

Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce,

Widzący Światło, które jest Bogiem,

Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę,

Uważni słuchacze macierzyńskich próśb Dziewicy Maryi,

Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słońca,

Głosiciele słowa Matki Boga,

Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi,

Wypełniający zamysły Najwyższego,

Wierni depozytariusze orędzia,

Posłannicy Pani Różańcowej,

Misjonarze próśb Maryi,

Niosący wezwania z Nieba,

Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi,

Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie,

Pocieszyciele Jezusa Chrystusa,

Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego,

Służący chorym i ubogim,

Wynagradzający za zniewagi grzeszników,

Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy Maryi,

Lilie niewinności rozsiewające woń świętości,

Perły lśniące szczęśliwością,

Serafini miłości u stóp Pana,

Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w aktach zadośćuczynienia,

Wspomagający ubogich,

Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników,

Mężni w czasach przeciwności,

Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa,

Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka,

Uczniowie w szkole Maryi,

Apelujący do ludzkości,

Owoce drzewa świętości,

Dary dla Kościoła powszechnego,

Boże znaki dla Ludu Bożego,

Świadkowie łaski Bożej,

Zachęcający do zachowania łaski chrztu świętego,

Doświadczający przepełnionej miłością obecności Boga,

Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem,

Wstawiający się u Boga za grzeszników,

Budowniczowie Cywilizacji Miłości i Pokoju,

Lampy oświecające ludzkość,

Przyjazne światła oświetlające wielu,

Luminarze na drogach ludzkości,

Płomienie gorejące w mrocznych i niespokojnych czasach,

Świece, które Bóg zapalił,

 

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

K: Módlmy się. Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do Królestwa niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.